A 5. fejezet kérdései

 1. Milyen okai lehetnek annak, hogy az Eukariota sejtek sejtmag nélkül életkeptelenek?

 2. Miért alakulhatott ki a törzsfejlődés során a sejtmag?

 3. Mit nevezünk nucleosomának?

 4. Mi különbözteti meg az eu- és a heterokromatint, felépítését és funkcióját tekintve?

 5. Milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a DNS-ről átíródott RNS ki tudjon lépni a sejtmagból?

 6. Milyen faktorok, hogyan szabályozzák az mRNS szintézist a sejtmagban?

 7. Mit nevezünk spliceosomának?

 8. Rajzolja fel a magpórus felépítését!

 9. Mi szükséges ahhoz, hogy egy mRNS ki-, vagy egy fehérje bejusson a sejtmagba?

 10. Mi(k) határozza(k) meg egy mRNS féléletidejét?

 11. Hogyan lehet kísérletesen igazolni, hogy a DNS-nek mely részei „értelmesek”?

 12. Milyen lépések szabályozhatók az mRNS érése során?

 13. Mit nevezünk transzkripciós faktornak, hogyan, mire hatnak?

 14. Mit nevezünk RNS csendesítésnek?